Zondagsschool

Tijdens de Woordbediening is er zondagsschool. Dit is ongeveer vanaf 11.00 uur.

Er zijn 3 groepen, te vergelijken met schoolleeftijd groep 1-3 (4-6 jaar), groep 4-6 (7-9 jaar) en groep 7-8 (10,11 jaar). Het zijn veelal kinderen van onze gemeente, maar ook kinderen van gasten of kinderen uit de omgeving zijn van harte welkom.

Elke groep wordt begeleid door 2 medewerkers. Momenteel bestaat het totale team uit zo’n 12 personen.

Ons doel is de ons toevertrouwde kinderen dichter bij God de Vader te brengen, Zijn zoon Jezus Christus als Verlosser te kennen en hen te leren om te leven naar Zijn Woord, de Bijbel. We willen ons als team dienend opstellen, wetende dat wij voor de kinderen een levend voorbeeld zijn.

Tijdens de zondagsschool zijn er vaste onderdelen, zoals zingen, bidden, geven (sparen voor mensen in nood), een bijbels onderwerp en gekoppeld hieraan de verwerking, bijv. knutselen. Daarnaast is er ook veel ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. We streven ernaar dat ieder kind zich ‘thuis voelt’ in het gezin van God.

In de zomervakantie en op zondagen met een doopdienst is er geen zondagsschool.