Alle samenkomsten zijn voorlopig afgelast. We volgen hiermee de maatregelen op die zijn ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Filadelfia

Filadelfia zending (FZ) werd in 1953 opgericht voor het zendingswerk van de Nederlandse 'Open' Vergaderingen van Gelovigen. De naam werd ontleend aan Openbaringen 3:8. De zendingsorganisatie was, en is tot de dag van vandaag een dienstverlenend orgaan ten behoeve van zending en evangelisatie.

Meer informatie vindt u op de website.