Dopen

Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar en werden gedoopt...

 

Johannes 3:22-23

 

En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.

 

Marcus 1:5

Als u ook belijdt en gelooft dat Jezus voor u zonden gestorven is aan het kruis en u wilt Hem als leerling gaan volgen, laat u dan dopen. Onze gemeente kent de volwassen doop. Als u zich wilt laten dopen neemt u dan contact op met een van de oudsten, dat kan via het contactformulier.