Avondmaal

Wanneer u als gast wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente. Als u frequent wilt deelnemen aan het Avondmaal of u aan wilt sluiten bij onze gemeente neemt u dat contact op met een van de oudsten, dan kan via het contactformulier.