Bijbelles

Voor jongeren vanaf 12 jaar is er ongeveer eens in de twee weken Bijbelles op zondagavond. Er zijn twee groepen: de jongste groep van 12 - 15 jaar en de oudere groep van 15 - 18 jaar. Op deze avonden staat een Bijbelsonderwerp centraal. Daarnaast is er ruimte voor gezellig samenzijn.