Maaltijd dak- en thuislozen

De maaltijd is een plek van vrede waar ‘het brood en de vis’ gedeeld worden. De bezoekers zijn daklozen die weinig of geen geld hebben, illegalen die bij vrienden wonen en thuislozen die met hun ziel onder de arm lopen en het heerlijk vinden een plekje te hebben op zondag waar ze welkom zijn.

Als Eykpuntgemeente organiseren wij de maaltijden. Gelukkig worden we daarin geholpen door vele anderen. Een vast team van gemeenteleden is elke zondag gastvrouw en gastheer. Gemeenteleden van diverse andere kerken en studenten zorgen bij toerbeurt dat er gekookt wordt. De maaltijden vinden plaats in het gebouw De Wijkplaats.

Ieder zondag maaltijd in: De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101, Utrecht
Tijdstip: 17.00 Welkom, 17.30 maaltijd.

Voor vragen of opmerkingen gebruik het contactformulier.

Wilt u dit project financieel steunen?
Maak dan uw bijdrage over naar:
St. LCB, ovv ‘bijdrage maaltijd dak- & thuislozen’
Bank: NL79 INGB 0001095668