Willem en Gerdien Ouweneel

Zij dienen de Heer op verschillende manieren:

  • Gerdien in het spreken voor vrouwen tijdens vrouwenbijeenkomsten en in het pastorale werk, zowel binnen als buiten de gemeente.
  • Willem geeft parttime les aan de Evangelische Hogeschool (Amersfoort) en aan verschillende theologische instellingen in Nederland en België.
  • Hij preekt vaak en geeft veel bijbelstudies in het hele land, en soms daarbuiten.
  • Hij schrijft veel boeken en artikelen op het terrein van Bijbel, theologie en wetenschap.

http://www.willemouweneel.nl

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.