Arie en Christel Pellegrom

Sinds begin 1983 zijn Arie en Christel, met hun drie kinderen, fulltime actief in de dienst van de Heer binnen Zijn wereldwijde Gemeente.

Tot het takenpakket van Arie behoren:

  • Vertaalwerk, vanuit allerlei talen in allerlei talen.
  • Tolken, in Russisch, Engels en Duits, soms ook andere talen.
  • Correctie- en redactiewerk in meerdere talen.
  • Beoordelen van teksten, corrigeren van manuscripten en door anderen gemaakte (soms tweetraps)vertalingen en redigeren van boekenseries die consistentie vereisen.
  • Onderwijs (tot dusver altijd privé): Russisch (bijv. in de communistische tijd aan bijbelkoeriers), Engels, Duits, Nederlands, Spaans.
  • Asielzoekerswerk (meest samen met br. Blasio uit Eindhoven) met name onder Russischtaligen: evangelisatie, bijbelstudie, handje helpen, 'er zijn'.
  • Bijbelstudies en woordbediening, in meerdere talen.
  • Tekstschrijven en typewerk, in meerdere talen.

Christel is met name pastoraal actief en is daarnaast bij meerdere gebedsgroepen betrokken.

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.