Pastoraat

Het doel van pastorale zorg is gemeenteleden ter zijde te staan bij hun groei, in relatie tot God, zichzelf en andere mensen, zodat God verheerlijkt wordt door een leefwijze waarin Jezus Christus zichtbaar wordt. Dit komt praktisch tot uiting in het bemoedigen, opbouwen, vertroosten, terechtwijzen en steunen van elkaar.

Visie


Onze visie op pastorale zorg is gericht op het stimuleren van levensheiliging en onderlinge gemeenschap, door:

 • het naleven van Gods Woord in ons persoonlijk leven door te luisteren naar de Heer,
 • de Heer Jezus te volgen als toegewijde discipel,
 • voor elkaar te zorgen, zoals de Heer voor ons zorgt,
 • elkaar te dienen waar dat mogelijk is.
 • De missie: Mensen op weg helpen om meer te gaan lijken op Christus.


Uitwerking


De missie wordt verwoord in onze folder en die luidt als volgt:

 • belangstelling en aandacht voor de ander
 • luisteren naar de ander
 • voor zover mogelijk zich verplaatsen in de ander
 • bidden met de ander en voorbede doen
 • spreken met de ander
 • een bezoek brengen

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.