Bijbelles

Voor jongeren vanaf 12 jaar is er eens in de twee weken Bijbelles. Er zijn twee groepen: de jongste groep van 12 - 15 jaar en de oudere groep van 15 - 18 jaar. De jongste groep heeft op zaterdagavond Bijbelles en de oudste groep op zondagavond. Op deze avonden staat een Bijbelsonderwerp centraal. Daarnaast is er ruimte voor gezellig samenzijn.

Leiding 12 – 15 jaar: Bart & Joke Kappers en Remco & Esther de Boer
Leiding 15 – 18 jaar: Robert & Marieke Versteeg en Ewout & Thirza Geurts

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.