Disclaimer

De preeksamenvattingen worden gemaakt aan de hand van aantekeningen en proberen zo goed mogelijk de lijn van de preek te volgen. Soms wordt ter verduidelijking een vrije interpretatie van het gesprokene toegevoegd. De schrijver hoeft niet per definitie achter de inhoud van de preek te staan.

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.