Maaltijd dak- en thuislozen

De maaltijd is een plek van vrede waar ‘het brood en de vis’ gedeeld worden. De bezoekers zijn daklozen die weinig of geen geld hebben. Illegalen die bij vrienden wonen en thuislozen die met hun ziel onder de arm lopen en het heerlijk vinden een plekje te hebben op zondag waar ze welkom zijn.

Wij als Eykpunt gemeente organiseren de maaltijden. Gelukkig worden we daarin geholpen door het Straatpastoraat ( http://www.ngk.nl/utrecht/?p=straatpastoraat ) en vele anderen. Een vast team van gemeenteleden is elke zondag gastvrouw en gastheer. Gemeenteleden van diverse andere kerken en studenten zorgen in toerbeurt dat er gekookt wordt. De maaltijden vinden plaats in het gebouw De Wijkplaats ( http://www.wijkplaats.info/page1.php ).

Ieder zondag maaltijd in: De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101, Utrecht
Tijdstip: 17.00 Welkom, 17.30 maaltijd.

Voor vragen of opmerkingen gebruik het contactformulier.

Wilt u dit project financieel steunen?
Maak dan uw bijdrage over naar:
St. LCB, ovv ‘bijdrage maaltijd dak- & thuislozen’
ING Bank: 1095668

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.