Appeldiensten

Thema’s waarover christenen van mening verschillen

 

Seizoen 2018-2019

Aanvangsttijdstip: 19:30

 

Download Flyer

 

 

In het afgelopen seizoen hebben we een aantal pittige ethische thema’s met elkaar overdacht. We gaan het volgende seizoen nog even door met controversiële thema’s, zij het dan wel van heel andere aard: Islam, Israël, Dordtse Synode, Kerst, democratie, wet of genade, de bijbelse doop. Ze raken ons allemaal meer dan je misschien denkt! Kom ook luisteren – én mee discussiëren!

16 september 2018

Zijn God en Allah dezelfde?

14 oktober 2018

Zal er ooit een Palestijnse staat komen?

11 november 2018

400 jaar Dordtse Synode: haar betekenis voor Nederlandse christenen

9 december 2018

Kunnen christenen het 'heidense' Kerstfeest vieren?

13 januari 2019

De democratie en het koninkrijk Gods

10 februari 2019

Leven christenen uit de wet of uit de genade?

maart 2019

In maart is er geen appeldienst

14 april 2019

Wat is de bijbelse doop? (volgens gereformeerden en baptisten)

  Link naar de video-opnames

 

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.