Eykpunt

Over ons

Een heel klein stukje van de wereldwijde Gemeente (of Kerk) van God...

Welkom

De Vergadering van Gelovigen in Utrecht is een groep van zo'n 280 volwassenen en kinderen, die bij elkaar komen in 't Eykpunt om God te aanbidden en naar zijn Woord (de Bijbel) te luisteren. Ons gebouw heet 't Eykpunt omdat het aan het Eykmanplein en de Eykmanlaan ligt. Bovendien heeft het gebouw de vorm van een punt en is het een herkennings-'punt' aan het plein. Ook willen we graag dat Gods Woord, dat in onze gemeente gepredikt wordt, een geestelijk 'ijkpunt' vormt voor onszelf en voor allen die ons bezoeken. Tevens zouden we in alle bescheidenheid zelf graag een 'ijkpunt' willen zijn voor de mensen in onze omgeving.

Huiskringen

(Huis)kringen vormen de bouwstenen van de gemeente. Het gemeenteleven vindt door de week zijn invulling in deze kringen. Ieder gemeentelid (van baby tot bejaarde) is ondergebracht bij een kring. Vanuit de kringen is er zorg voor elkaar, wordt er gebeden voor elkaar en voor de gemeente en vindt er overdracht van kennis plaats. Daarnaast staan kringen open voor nieuwe gemeenteleden.

Appeldiensten

 

Over Ons Folder

 

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.